تلاش شبکه زنان افغان به هدف محو خشونت علیه زنان در کشور

شبکه حمایت زنان افغان همایشی را به هدف پیوستن به قیام جهانی محو خشونت در برابر بانوان، در کابل برگزار کرد. رییس اجرایی این نهاد می گوید که تلاش دارند با راه اندازی برنامه های آگاهی دهی میزان خشونت ها در برابر بانوان را کاهش دهند.

شبکه زنان افغان همایشی را به هدف پیوستن به قیام جهانی محو خشونت علیه زنان در کابل برگزار کرده است. حسینه صافی رییس اجرایوی این نهاد از بلند بودن آمار خشونت ها در برابر بانوان نگرانی می کند. بانو صافی می گوید که سالانه نزدیک به یک میلیون زن در کشور مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. بر بنیاد آمار های داده شده از سوی این نهاد از هر سه زن یک زن در کشور مورد خشونت قرار گرفته است.

رولا غنی بانوی نخست کشور می گوید که جنگ، کشیدگی های خانوادگی و دیگر موارد از عمده ترین عوامل خشونت در برابر بانوان در کشور است. بانو غنی می افزاید مادران خشونت دیده فرزندان را پرورش می دهند که در آینده عامل خشونت در برابر بانوان می شود.

پیوستن به قیام جهانی محو خشونت علیه زنان از سال ۲۰۱۳ به این ‌طرف از سوی شبکه زنان افغانستان آغاز شده است و هر سال زیر عناوین مختلف در کشور ها راه اندازی می‌ شود.

نوشته‌های مرتبط


Top