نبرد دیپلماتیک کابل و اسلام آباد و باخت های دوطرفه

روزهای جمعه و شنبه، اسلام آباد میزبان نشست دو روزه یی زیر نام پلان عمل مشترک برای صلح و همبستگی بود، که هیاتی از وزارت خارجه ی افغانستان به ریاست حکمت خلیل کرزی معین سیاسی این وزارت در آن اشتراک کرده بود. این نشست اما، در ادامه ی نشست های بی برایند گذشته بدون هیچ نتیجه یی پایان یافت و نمایندگان دیپلماتیک افغانستان از آن دست خالی به کشور برگشتند و با تلخی به شکست شان اعتراف کردند. این در حالی ست که به دنبال حملات خونین اخیر در کابل، دولت افغانستان پاکستان را متهم به دست داشتن پشت آن حملات کرد و با فرستادن هیات بلندپایه ی نظامی به پاکستان، سبب این رفت و آمدها و نشست های دیپلماتیک میان دو کشور شد.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top