جمعیت هلال احمر صد کودک بیمار را به آلمان می فرستد

مسوولان جمعیت هلال احمر می گویند که به ادامه برنامه انتقال کودکان بیمار به آلمان فردا یکصد کودک مبتلا به شکستگی استخوان، سوختگی و سوراخ قلب به این کشور فرستاده می شوند.

آلمان در پانزده سال گذشته بیش از یازده هزار کودک مصاب به بیماری استخوان شکن و سوراخ قلب را برای تداوی به آلمان برده است. میرویس اکرم معاون جمعیت هلال احمر می گوید که روز چهارشنبه یکصد کودک مبتلا به بیماری استخوان شکن، سوختگی و سوراخ قلب به آلمان فرستاده می شوند. آقای اکرم می افزاید که هزینه تداوی این بیماران را آلمان می پردازد. این مقام جمعیت هلال احمر همچنان از کمبود تجهیزات برای تداوی بیماران مبتلا به استخوان شکن و سوراخ قلب در کشور شکایت می کند.

ادامه جنگ در کشور از علت های اصلی مبتلا شدن شماری زیادی از کودکان به بیماری سوراخ قلب گفته شده است. کودکان مبتلا به این بیماری می گویند که از این بیماری رنج می برند و آرزو می کنند که به کمک دوکتوران آلمانی صحت یاب شوند.

در مدت پانزده سال گذشته آلمان یازده هزار کودک مبتلا به بیماری قلبی، اسخوان شکن و سوختگی را به این کشور منتقل و تداوی کرده است.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top