ایزدیار: نقش کشورهای عضو سازمان شانگهای در خاتمه دادن به تروریزم در منطقه موثر است

معاون اول مجلس سنا جایگاه افغانستان را در میان کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای برجسته می داند. محمد علم ایزدیار می گوید که هماهنگی بیشتر میان کابل و کشور های اثرگزار منطقه به ویژه کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در پایان بخشیدن تروریزم موثر خواهد بود.

(روز سه شنبه ۲۴ دلو/بهمن) گفتمان پژوهشی زیر نام “اهمیت سازمان همکاری های شانگهای در منطقه و رهیافت حضور دایمی افغانستان در آن” با حضور معاون اول مجلس سنا و شماری از پژوهشگران اقتصادی و سیاسی در کابل برگزار شد. محمد علم ایزدیار معاون اول مجلس سنا نقش افغانستان را در میان کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای تعیین کننده می داند و می گوید که ادامه پشتیبانی جامعه بین المللی از افغانستان منجر بر ختم تروریزم و افراطیت خواهد شد.

اشتراک کنندگان این گفتمان حضور دایمی افغانستان در سازمان های منطقه ای را در بهبود و توسعه روابط خارجی کشور مهم می دانند و می گویند که هم اکنون با یک جانبه گرایی کشورهای همسایه حضور افغانستان در سازمان شانگهای تعیین کننده خواهد بود.

سازمان همکاری های شانگهای سازمان میان دولتی است و برای همکاری های چندجانبه امنیتی، اقتصادی در منطقه ایجاد شده است. افغانستان در سال ۲۰۱۲ عضویت دایمی این سازمان را به دست آورده است.

نوشته‌های مرتبط


Top