از آغاز سال ۲۰۱۸ میلادی تاکنون بیش از یازده هزار تن در کشور بیجا شده اند

سازمان ملل متحد می گوید که از آغاز سال دوهزار و هژده میلادی، نزدیک به یازده هزار و هفتصد تن در افغانستان، از خانه های شان بیجا شده اند.

جنگ، عامل اصلی بی جا شدن مردم خوانده شده است. در یک خبرنامه اداره کمکهای بشری سازمان ملل  آمده است که، تنها در یک هفته گذشته، نزدیک به دوازده و نیم هزار شهروند افغانستان، به کشور‌شان باز گشته اند. خبرنامه می افزاید که، در یک هفته گذشته، برای بیش از سی هزار خانواده باز گشت کننده، کمک توزیع شده است.

نوشته‌های مرتبط


Top