آیا هنوز اشتیاقی برای گفتگو با دولت پاکستان وجود دارد؟

 با پاکستان که کشوری آشتی پذیر نیست و سیاست واحدی را دنبال نمی کند، چرا باید همیشه گفتگو کرد؟ تازه ترین گفتگوها میان حکومت افغانستان و پاکستان در زمینه مبارزه با تروریسم است، اما این گفتگو ها نیز بی نتیجه پایان یافت.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top