وزارت خارجه: مذاکرات با پاکستان در زمینه مبارزه با تروریزم پیشرفت نداشته است

مذاکرات میان هیأت اعزامی افغانستان به اسلام آباد با مقام های پاکستانی در زمینه مبارزه با تروریزم پیشرفتی نداشته است. سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان این مطلب می گوید که سفر دو روزه هیأت افغانستان به پاکستان بدون پیشرفت بوده و پاکستان هیچ گونه اقدام عملی در زمینه مبارزه با تروریزم نکرده است.

در سفر هیأت کابل به اسلام آباد حکومت افغانستان خواست های مشخصی را به پاکستان ارایه کرده است. مبارزه با تروریزم بدون تفکیک تروریست خوب و بد، اقدام عملی برای برچیدن لانه های امن تروریستان، همکاری پاکستان در راستای بازداشت و یا شامل کردن رهبران گروه های تروریستی در فهرست سیاه سازمان ملل از جمله خواست های اساسی کابل از اسلام آباد بوده است.

وزارت امور خارجه کشور می گوید که مذاکرات میان هیأت اعزامی افغانستان به اسلام آباد با مقام های پاکستانی در زمینه مبارزه با تروریزم پیشرفتی نداشته است. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان این مطلب می گوید که سفر دو روزه هیأت افغانستان به پاکستان بدون پیشرفت بوده و پاکستان هیچ گونه اقدام عملی در زمینه مبارزه با تروریزم نکرده است.

در پانزده سال گذشته نیز همواره حکومت پاکستان به وعده های خود در قبال مبارزه با تروریزم صادقانه رفتار نکرده است. سخنگوی وزارت خارجه می گوید که به زودی حکومت به دوام و یا متوقف شدن مذاکرات با پاکستان تصمیم خود را اعلام خواهد کرد.

در همین حال، شماری از آگاهان سیاسی می گویند که پاکستان در رابطه با افغانستان بازی دوگانه می کند و در کار مبارزه با تروریزم صادق نیست.

این سخنان در حالی مطرح می شود که سخنگوی وزارت خارجه ‌پاکستان گفته است که گفتگو های هیأت کابل در اسلام آباد صمیمانه برگزار شده است.

نوشته‌های مرتبط


Top