هزاران تن در ایتالیا علیه نژادپرستی و فاشیزم تظاهرات کردند

هزاران تن از مردم ایتالیا در شهر ماچراتا در مرکز این کشور علیه نژادپرستی و فاشیزم دست به تظاهرات زدند.

این تظاهرات در پی سوء قصد اخیری یک جوان ایتالیایی علیه مهاجران سیاه پوست که در شهر ماچراتا بوقوع پیوست، برگزار شده است. براساس گزارشها، این تظاهرات در میان تدابیر شدید امنیتی به گونه صلح آمیز با حضور انجمن های مختلف چپ گرا و بیش از ده هزار تن برگزار شده است. این در حالیست که حزب حاکم دموکراتیک نیز اعلام کرده که به زودی در شهر روم یک تظاهرات ضد نژادپرستی برگزار می کند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top