شورای امنیت مسوده قطعنامه‎ ای آتش بس یکماهه در سوریه را بررسی می کند

شورای امنیت سازمان ملل متحد مسوده قطعنامه ای را بررسی می کند که در آن درخواست آتش بس سی روزه در سوریه مطرح شده است.

خبرگزاری فرانسه با اعلام این خبر می گوید که دیپلومات ها در تلاش استند تا با برقراری این آتش بس زمینه فرستادن کمکهای بشری به سوریه فراهم شود. در این مسوده که از سوی سویدن و کویت پیشکش شده پایان بخشیدن فوری محاصره مناطق به شمول غوطه شرقی نیز تقاضا شده است. در نتیجه بمباران نیروهای حکومت سوریه در این منطقه بیش از دوصد و چهل غیرنظامی در پنج روز گذشته کشته شده اند و ده ها تن دیگر زخم برداشته اند.

نوشته‌های مرتبط


Top