روسیه: افغانستان در حال تبدیل شدن به مرکز گروه تروریستی داعش است

نماینده دایمی روسیه در سازمان ملل متحد می گوید که افغانستان در حال تبدیل شدن به پایگاه جدید گروه تروریستی داعش است.

روسیه همواره از فعالیت گروه های تروریستی به ویژه افراد وابسته به گروه تروریستی داعش در افغانستان نگرانی کرده است. در تازه ترین مورد واسیلی نبزنیا نماینده دایمی روسیه در سازمان ملل متحد گفته است که افغانستان در حال تبدیل شدن به پایگاه جدید گروه تروریستی داعش است. آقای نبزنیا افزوده است که این مساله سبب نگرانی روسیه و کشور های آسیای مرکزی شده است.

نماینده دایمی روسیه در سازمان ملل گفته است: “افغانستان اکنون در حالت تبدیل شدن به یک پایگاه جدید برای تروریستان داعش است. این امر موجب نگرانی ما و همکاران ما در کشور های آسیای مرکزی شده است. روسیه در این رابطه بی تفاوت بوده نمی تواند.”

نماینده دایمی روسیه درسازمان ملل تاکید کرده است که گروه طالبان تا هنوز در نیمی از قلمرو افغانستان حاکمیت دارد و هیچ گونه چشم اندازی برای حل و فصل صلح آمیز اوضاع افغانستان دیده نمی شود.

در همین حال، نجیب الله دانش سخنگوی وزارت امور داخله می گوید که گروه طالبان زمینه ساز فعالیت گروه های تروریستی در کشور است.

از سویی هم، شماری از آگاهان می گویند که رقابت کشور های بزرگ در افغانستان با گذشت هر روز در حال افزایش است و اگر حکومت این رقابت ها را مدیریت نکند، جنگ های نیابتی در کشور بیشتر از پیش شعله ور خواهد شد.

این سخنان در حالی مطرح می شود که پیش از این مقام های آمریکایی و فرماندهان نظامی این کشور در افغانستان گفته اند که روسیه از طالبان در افغانستان حمایت می کند و برای افراد این گروه تجهیزات جنگی فراهم می کند.

نوشته‌های مرتبط


Top