وزیر مهاجرین: اسناد هویتی افغانستان برای دیگر کشورها قابل اعتماد نیست

وزیر مهاجرین و عودت کنندگان می گوید که یکی از عمده ترین چالش ها فرا راه مهاجران افغانستان در دیگر کشورها، نداشتن تذکره تابیعت است.

اکنون در کنار سایر مشکلات مهاجران افغانستان در دیگر کشورها، نداشتن اسناد هویتی قابل اعتماد نیز برای آنان درد سر ساز شده است. سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کنندگان می گوید که شهروندان افغانستان هم اکنون برای پیدا کردن کار در دیگر کشورها با گذرنامه کشورهای دیگر صاحب کار می شوند.

وزیر مهاجرین و عودت کنندگان تاکید می کند که اگر حکومت می خواهد مهاجرت ها را کنترل و قانونی بسازد، باید مشکل شناسنامه های الیکترونک را حل کند. وی همچنان تاکید می کند تازمانی که مشکلات شناسنامه های الکترونیک حل نشود، شهروندان افغانستان در دیگر کشورها با مشکلات روبه رو خواهند بود. افغانستان پس از سوریه دومین کشور فرستنده مهاجر به جهان است. وزیر مهاجرین و عودت کنندگان همچنان می گوید که اگر فرصت ها درست مدیریت نشوند، مشکلات مهاجران بیشتر از این خواهد شد.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top