وزارت خارجه: هیأت برای گفتگو با مقام های پاکستان به اسلام آباد رفته است

یک هیأت بلند پایه حکومت به هدف گفتگو با مقام های پاکستان روز جمعه به اسلام آباد رفته است. معاون سخنگوی وزارت امور خارجه می گوید که این هیأت تلاش می کند تا پاکستان را در راستای مبارزه با هراس افگنی در خاکش وادار کند.

پس از حمله تروریستی در نزدیکی ساختمان پیشین وزارت امور داخله، رییس عمومی امنیت ملی و وزیر امور داخله با یک بسته ای از اسناد مبنی بر طرح این حمله و سایر حملات اخیر کابل در خاک پاکستان به اسلام آباد رفتند و قرار شد یک هیأت بلند پایه پاکستانی به کابل بیاید. در جریان همین هفته این هیأت به کابل آمدند و روی برخی از مسایل گفتگو کردند. وزارت امور صبغت احمدی معاون سخنگوی وزارت امور خارجه می گوید که یک هیأت بلند پایه حکومتی از کابل به پاکستان رفته و تلاش می کند تا اسلام آباد را در راستای مبارزه با هراس افگنی در خاکش وادار کند.

به گفته معاون سخنگوی وزارت امور خارجه، این هیأت به هدف گفتگو در مورد مسایل دو جانبه با مقام‌های پاکستانی به اسلام آباد رفته است و روی برخی مواردی که دو طرف در کابل به توافق نرسیدند، در نشست که در پاکستان برگزار می شود گفتگو کنند.

گفتگو ها میان کابل و اسلام آباد پس از آن آغاز می‌ شود که حکومت وحدت ملی ادعا کرد که برنامه ریزی رویدادهای پسین در کابل، در خاک پاکستان صورت گرفته است. آگاهان نظامی به دلیل صادق نبودن پاکستان در کار مبارزه با هراس افگنی، رفتن ارشد ترین مقام های حکومتی را به پاکستان اشتباه می‌دانند.

نوشته‌های مرتبط


Top