واکنش تازه پاکستان در مورد جنگ افغانستان

نخست‌وزیر پاکستان می‎گوید که جنگ افغانستان راه حل نظامی ندارد و نمی توان با جنگ در این کشور پیروز شد. اظهارات نخست وزیر پاکستان در حالی مطرح میشود که دونالد ترامپ و حکومت افغانستان در اظهارات همسو گفتند که دیگر گزینه صلح با طلبان در دستوری کار آنها قرار ندارد و آنها صلح را در میدان های نبرد جستجو خواهند کرد.

بیشتر در همین رابطه میپردازیم با حضور آقای بسم الله رنجبر کارشناس روابط بین الملل، عارف کیانی سخنگوی محور مردم افغانستان و آقای بصیراحمد یوسفی آگاه روابط بین الملل.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top