طرح باز نشسته گی نظامیان کشور، اصلاحات است یا تصفیه کاری ارتش از مخالفان سیاسی رییس جمهورغنی؟

رییس جمهور ۱۶۴ جنرال را طی حکمی باز نشسته کرد. حکومت وحدت ملی گوید، باز نشسته شدن این تعداد از جنرالان از یک سو می تواند زمینه حضور نیروهای جوان در سطوح رهبری ارتش را فراهم کند و از سوی دیگر زمینه ساز اصلاحات در رهبری نیروهای امنیتی است.اما مخالفان طرح حکومت می گویند، رییس جمهور به بهانه اصلاحات در پی تصفیه ارتش و پولیس از مخالفان سیاسی خود است، آنان که در شماری از موارد سیاست های رییس جمهوری را نمی پذیرند. این طرح برای اصلاحات است یا طرح توطیه؟

 

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top