بلخی: زندانیان افغان در ایران به دولت افغانستان تحویل داده می شوند

وزیر مهاجرین و عودت کنندگان می گوید که بر اثر تلاش های وزارت امور خارجه قرار است زندانیان افغانستان در ایران طی چندین دوره به دولت افغانستان سپرده شوند.

موسسه مطالعات حقوقی و سیاسی افغانستان به سلسله نشست هایش مهاجرت، فرصت ها و چالش های مهاجرت را به بررسی گرفت.

سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کنندگان در این نشست می گوید که بر اثر تلاش های وزارت امور خارجه قرار است زندانیان افغانستان در ایران طی چندین دوره به دولت افغانستان سپرده شوند. وزیر مهاجرین تاکید می کند که تا کنون صد ها زندانی به جانب افغانستان تحویل داده شده است. آقای بلخی همچنان ابراز امیدواری می کند که با اجرایی شدن این توافقنامه مشکلات زندانیان افغانستان در ایران حل شود.

تاکنون بیش از پنج هزار زندانی افغانستان در ایران زندان استند. وزارت خارجه کشور اعلام کرده بود که در دیدار وزریران خارجه افغانستان و ایران توافق شده است تا این زندانیان به افغانستان تحویل داده شوند.

نوشته‌های مرتبط


Top