برگزاری نمایشگاه دو روزه فراورده های زنان تجارت پیشه در کابل

زنان تجارت پیشه در کابل فراورده های شانرا به نمایش گذاشته اند. مسوولان اتاق تجارت زنان می گویند که حمایت از زنان سرمایه گذار و تجارت پیشه روی بلند رفتن اقتصاد خانواده ها در کشور تأثیر گذار است.

در شهر کابل زنان بازرگان و سرمایه گذار فراورده های شان را در نمایشگاهی تحت عنوان” نمایشگاه تجارتی کابل” به نمایش گذاشته اند. اتاق تجارت و صنایع می گوید که در بیش از سی غرفه زنان تجارت پیشه تمام فراورده های شان را به نمایش گذاشته اند. یونوس مومند رییس تجارتی اتاق تجارت و صنایع می گوید که برگزاری نمایشگاه دو روزه زنان تجارت پیشه در معرفی زنان سرمایه گذار نهایت موثر است.

آقای مومند می افزاید که حمایت از زنان سرمایه گذار و تجارت پیشه روی بلند رفتن اقتصاد خانواده ها در کشور تاثیر مهم دارد. رییس اتاق تجارتی اتاق تجارت و صنایع از مردم می خواهد که به جای خرید از تولیدات بیرونی از فراورده های داخلی استفاده کنند.

در حالی بازرگانان و سرمایه گذاران از مدت ها به این سو فراورده های شان را به نمایش می گذارند که هم اکنون در بسیاری از موارد اندک مردم به جای استفاده از تولیدات داخلی از تولیدات بیرونی استفاده می کنند. هرچند بار ها حکومت و سرمایه گذاران از مردم خواسته اند که تولیدات داخلی را ترجیح دهند اما ظاهرا دیده می شود که مردم گونه ای که توقع می رود از فراورده های داخلی استفاده نمی کنند.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top