وزارت تحصیلات عالی آزمون کانکور سال ۹۷ را هفته اول ماه حوت آغاز می کند

وزارت تحصیلات عالی از آغاز برگزاری آزمون سراسری کانکور سال سیزده نود و هفت در هفته اول ماه حوت خبر می دهد.

عارفه پیکار سخنگوی وزارت تحصیلات عالی با تاکید بر بهبود کیفی نظام تحصیلی کشور، از آغاز برگزاری آزمون سراسری کانکور سال سیزده نود و هفت در هفته اول ماه حوت خبرمی دهد.

معیاری سازی نظام تحصیلی دانشگاه ها از موارد دیگری است که رهبری وزارت تحصیلات عالی به نوسازی آن تاکید می کند. سخنگوی وزارت تحصیلات می گوید که رهبری جدید وزارت تحصیلات معیاری سازی نصاب تحصیلی دانشگاه ها را در سال روان مالی در فهرست برنامه های خود قرار داده است.

در حال حاضر هزاران تن از فارغان دانشگاه های خصوصی منتظرند که چی زمانی امر توزیع دیپلوم به آن ها از سوی وزارت تحصیلات داده می شود. سخنگوی وزارت تحصیلات عالی می گوید که فارغان دانشگاه های خصوصی می توانند در هفته آینده برای گرفتن دیپلوم به وزارت تحصیلات مراجع کنند.

این بار نخست نیست که وزارت تحصیلات عالی از معیاری شدن نظام تحصیلی در دانشگاه ها خبر می دهد. وزیران پیشین تحصیلات عالی نوسازی نظام تحصیلی را در صدر برنامه های خود قرار داده بودند چیزی که تاهنوز عملی نشده است. دیده شود که رهبری جدید وزارت تحصیلات به وعده های خود در راستای بهبود کیفی نظام تحصیلی کشور عمل خواهند کرد یا خیر.

نوشته‌های مرتبط


Top