آزمون رقابتی آمران و معاونان حوزه های امنیتی کابل برگزار شد

آزمون رقابتی آمران و معاونان حوزه های امنیتی شهر کابل امروز از سوی وزارت امور داخله برگزار شد. در این آزمون بیشتر از چهارصد متقاضی در سمت های آمران حوزه و معاونان حوزه های امنیتی شهر کابل اشتراک کردند.

سرانجام وزارت امور داخله نخستین گام در راستای اصلاحات در این وزارت را برداشت. در نخستین اقدام، چهار صد و دو متقاضی برای سی و شش بست آمران و معاونان حوزه های امنیتی شهر کابل آزمون رقابتی را سپری کردند

متقاضیان که درآزمون نخست کامیاب می شوند، تا دو ماه آینده تمامی مدارک و سوابق کاری شان بررسی شده و پس از سپری کردن آزمون عملی در این سمت ها گماشته می شوند. ویس احمد برمک وزیر امور داخله می گوید که این برنامه بخشی از اصلاحات تازه وزارت امور داخله به منظور شناسایی چهره های کدری این وزارت است. آقای برمک در این مراسم، از حضور شبکه های مافیایی که ظاهرا دستان باز در انجام جرایم ضد انسانی دارند سخن می زند و تاکید می کند که هرگونه تلاش که این روند را مختل کند، منجر به لغو نتیجه این آزمون خواهد شد.

درهمین حال، شماری از اشتراک کنندگان این آزمون، خواهان اصلاحات جدی در تمامی بخش های ارگانهای امنیتی به ویژه وزارت امور داخله استند.

از سویی هم، شماری از آگاهان با تاکید بر اصلاحات در ارگانهای امنیتی به ویژه وزارت امور داخله، به شفافیت این روند از عینک تردید نگاه می کنند.

درپی افزایش حمله های تروریستی خونین در پایتخت و جان باختن صد ها تن در پی وقوع این حملات، شهر کابل چهره نظامی به خود گرفته و ظاهرا تلاش ها برای تامین هرچه بهتر پایتخت بیشتر شده است. وزیر امور داخله می گوید تا دو ماه آینده یک حوزه امنیتی شهر کابل را به گونه آزمایشی به یکی از افسران تازه نفس واگذار می کند.

نوشته‌های مرتبط


Top