هفت مقام بلند پایه ارتش از بهر غفلت وظیفه ای به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی شدند

وزارت دفاع ملی می گوید در پیوند به حمله بالای یک واحد فرقه یکصد و یازد ارتش در کابل به شمول دو جنرال هفت مقام بلند پایه این وزارت از وظایف شان برکنار و به ارگان ها عدلی و قضایی معرفی شده اند.

هفت تن به شمول دو جنرال از بهر غفلت وظیفه ای و وقوع حمله تروریستی بر یک واحد فرقه یکصد و یازده ارتش در کابل، برکنار و به ارگان های عدلی و قضایی معرفی شده اند. به هدف بررسی وقوع این رویداد هیأتی از سوی حکومت موظف شده بود. دولت وزیری سخنگوی دفاع ملی می گوید که براساس یافته های این هیأت، غفلت وظیفه ای سبب شده بود تا تروریستان بتوانند بر این واحد نظامی حمله کنند.

این هفت تن از نیروها ارتش ملی بر اساس هدایت رییس جمهور به ارگان ها عدلی و قضایی معرفی شده اند. پیش از این رییس جمهور حکم بازنشستگی ۱۶۴ جنرال را امضا کرده است. سخنگوی وزارت دفاع ملی می گوید که بازنشسته شدن این جنرالان اثر منفی بر توانایی نظامیان کشور نمی گذارد.

این اقدام در حالی صورت می گیرد که امنیت کابل در بیست روز گذشته شکننده بوده است و به تازگی ریاست امنیت ملی اعلام کرده است که یک لاری مملو از انفجاری را در شهر کابل کشف و خنثی کرده است.


Top