رفتن بسوی انتخابات؛ از یک گام به پیش تا چند گام به عقب کارگزاران

کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی که قرار بود سرطان سال آینده برگزار شود، از زمان تعیین شده به تعویق افتاده و با چندماه تاخیر برگزار خواهد شد. خبر تاخیر در برگزاری انتخابات پس از آن اعلام شد که یک چوکی خالی در میان مدیران انتخابات توسط حفیظ الله هاشمی پر شد و در نتیجه ی انتخابات داخلی این کمیسیون، گل آجان عبدالبدیع صیاد به عنوان رییس برگزیده شد. این در حالی ست که، بیش از دوسال از زمان قانونی برگزاری انتخابات پارلمانی می گذرد و طی این دوسال نیز، بارها از تعیین زمان برگزاری انتخابات خبرها به گوش رسیده اند و بارها به تاخیر افتاده است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top