توصیه بانک جهانی به حکومت افغانستان: مهاجرت های اقتصادی مدیریت شود

بانک جهانی در گزارش تازه اش گفته است که اگر حکومت افغانستان راهکار های مهاجرت قانونی برای کارگران افغانستان که در جستجوی کار در بیرون از کشور اند اتخاذ کند سبب رشد اقتصادی در کشور و ایجاد زمینه های شغلی در خارج از کشور خواهد شد.

کندی رشد اقتصاد کشور و همزمان رشد روز افزون نفوس باعث وارد شدن افراد بیشتر به باراز کار شده است. براساس گزارش تازه بانک جهانی سالانه چهار صد هزار تن به بازار کار کشور تازه وارد و از این میان تنها نصف آن قادر به دریافت کار می شوند. در گزارش بانک جهانی آمده است که در کنار این افزایش، بازگشت مهاجران افغانستان نیز خود بازار کار داخلی را تحت فشار شدید قرار داده است.

در گزارش تازه بانک جهانی، مهاجرت اقتصادی یک وسیله مهم تامین معیشت شهروندان کشور عنوان شده است. به اساس این گزارش، هم اکنون در حدود ۱۶ درصد خانواده ها یک عضو شان در خارج از کشور زندگی می کند و یا در حال حاضر مصروف کار در خارج است

دراین گزارش بانک جهانی افزوده شده است: “اگر حکومت افغانستان سیاست گذاری های مطلوب جهت بهبود رویکرد مهاجرت در افغانستان فراهم کند و وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین و وزارت امور خارجه به طور مشترک و هماهنگ تحقیقات و کار کنند هم شرایط دسترسی به بازار های بالقوه کار در کشور های ثروتمند اقتصادی فراهم خواهد شد و هم مهاجرت ها به گونه منسجم مدیریت خواهد شد.

با این حال، حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان آمار از مهاجرت ها ارایه نمی کند؛ اما می گوید که سالانه هفت میلیارد دالر از رهگذر کار مهاجران افغانستان در بیرون وارد چرخه اقتصادی کشور می شود.

در حال حاضر بیشتر شهروندان کشور که به دیگر کشورها به ویژه کشورهای اروپایی رفته اند، به عنوان پناهجویان اقتصادی شناخته می شوند و کشورهای اروپایی علاقه ندارند، این پناهجویان را بپذیرد. بیشتر این شهروندان کشور از راه های غیر قانونی خود را به دیگر کشورها رسانده اند. خواست عمده بانک جهانی در گزارش تازه اش این است که فرایند مهاجرت شهروندان افغانستان به گونه درست مدیریت شود.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top