از روز جهانی مصوونیت انترنت برای کودکان در کابل تجلیل شد

استفاده از انترنت در کشور در سال های اخیر نسبتا گسترده شده است. هم اکنون در کنار چندین شرکت انترنتی، شرکت های مخابراتی نیز خدمات انترنتی ارایه می کنند. استفاده از انترنت برای دسترسی به مطالب به روز شده مهم خوانده می شود. اما استفاده از انترنت با برخی از مشکلات نیز همراه است. به ویژه برای کودکان و نوجوانان که تازه با جهان انترنت آشنا می شوند. شماری از دانش آموزان در روز جهانی مصوونیت انترنت برای کودکان و نو جوانان از نبود مصوونیت انترنتی نگرانی می کنند.

با این حال، اما عرفان الله صافی مسوول تکنالوژی وزارت معارف می گوید که در سال آینده برای مناطق ناامن مکتب های آنلاین ساخته می شود. به اساس معلومات این مقام وزارت معارف، هم اکنون نزدیک ده میلیون دانش آموز در سراسر کشور مصروف آموزش استند، اما تعداد بسیار معدودی از آنان به خدمات انترنتی در مکتب ها دسترسی دارند.

در همین حال، «نهاد جامعه انترنتی» از آماده سازی یک رهنمود انترنتی برای دانش آموزان خبر می دهد.


Top