سرنوشت سیاسی جنرال دوستم و جایگاهش در حکومت وحدت ملی

دادگاه بین المللی جزایی اعلام کرده است که در فهرست شکایت هایی که از افغانستان دریافت کرده، نام جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری نیز دیده می شود که با ثبت این شکایت، بررسی روی این شکایت نامه ها را آغاز خواهد کرد. جنرال دوستم که در فهرست دیگر اتهامات ، خودش و سربازانش از سوی احمد ایشچی نیز به بدرفتاری و اذیت متهم شده بودند، اکنون در ترکیه به سر می برد و هفت تن از سربازانش به اتهام لت و کوب ایشچی پیش ازین محاکمه شده اند. این در حالی ست که جنرال دوستم از پایه های اصلی تکت انتخاباتی محمد اشرف غنی بود و خیلی ها او را عامل برنده شدن اشرف غنی در انتخابات پنداشته، رییس جمهور را متهم به تبعید سیاسی معاونش می کنند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top