رییس شرکت سامسونگ از زندان آزاد شد

رییس شرکت سامسونگ که به پرداخت رشوه به رییس جمهور کوریای جنوبی متهم بود از زندان آزاد شده است.

لی جائه یونگ، وارث شرکت سامسونگ، که پیشتر در دادگاهی به پنج سال زندان محکوم شده بود، از زندان آزاد شده است. اما گفته می شود دیوان عالی کوریای جنوبی علیه این تصمیم دادگاه رای دهد. سال گذشته دادگاهی در کوریای جنوبی، لی جائه یونگ، رییس شرکت سامسونگ، را به پنج سال زندان محکوم کرده بود. او متهم شده بود که در ازای جلب حمایت دولت، به پارک گوئن- های، رییس جمهور پیشین، رشوه پرداخت کرده است. این معضله در نهایت به استیضاح و برکناری رییس جمهور سابق کوریای جنوبی انجامید. سامسونگ پرداخت هر گونه رشوه یا طرح تقاضاهای نامشروع را از خانم پارک در ازای منافع سیاسی و امتیازات دولتی رد کرده است.

نوشته‌های مرتبط


Top