استقبال اتاق تجارت و صنایع از معافیت ۹۵ درصد جرایم مالیاتی شرکت های مالیه دهنده

ریاست جمهوری پس از تایید شورای عالی اقتصادی و شورای ملی، نود و پنج درصد جرایم مالیاتی شرکت های مالیه دهنده خصوصی را معاف کرده است.

شماری از شرکت های خصوصی از سال سیزده هشاد و یک تا سال سیزده نود وشش مالیات شان را پرداخت نکرده اند و جرایم سنگین بر آنان وضع شده است. اما پس از خواست مکرر اتاق تجارت و صنایع و تاییدی شورای عالی اقتصادی و شورای ملی، ریاست جمهوری نود و پنج درصد جرایم مالیاتی شرکت های مالیه دهنده خصوصی را معاف کرده است. خان جان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع این قدام ریاست جمهوری را می ستاید و از مالکان شرکت های خصوصی می خواهد که در زمان تعین شده، پنج درصد جرایم مالیاتی را پرداخته و جواز کار شان را تمدید کنند.

معافیت این جرایم به گونه تخمینی میلیون ها افغانی پیش بینی می شود. حبیب الله زدران رییس عمومی عواید وزارت مالیه این اقدام حکومت را در راستای حمایت ریاست جمهوری از رشد سرمایه گذاری در کشور می داند.

در حالی ریاست جمهوری بالاتر از نود درصد جرایم مالیاتی مالیه دهندگان غیردولتی و سرمایه گذاران را معاف کرده است که هم اکنون ده ها شرکت غیردولتی به دلایل گونه گونی مالیات شان را به تاخیر می پردازند. هرچند وزارت مالیه و وزارت اقتصاد در روز های پسین از وضع محدودیت ها در پرداخت مالیات سخن می گویند، اما دیده شود که سرمایه گذاران و مالیه دهندگان تا چی اندازه به این محدودیت های قانونی پابند میمانند.

نوشته‌های مرتبط


Top