اداره ثبت احوال نفوس ده میلیون شناسنامه کاغذی برای شهروندان کشور توزیع می کند

اداره ثبت احوال نفوس می گوید که روند توزیع ده میلیون شناسنامه کاغذی برای شهروندان کشور تا کمتر از دو ماه دیگر آغاز می شود.

سخنگوی اداره ثبت احول نفوس می گوید که روند توزیع این شناسنامه ها شش ماه زمان را در بر خواهد گرفت و یکی از هداف توزیع این شناسنامه شفافیت در انتخابات است. پس از آن که کمیسیون مستقل انتخابات استفاده از شناسنامه های کاغذی در انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی را مطرح کرد، اداره ثبت و احوال نفوس می گوید که روند توزیع شناسنامه های کاغذی برای ده میلیون شهروند کشور تا کمتر از دو ماه دیگر آغاز می شود.

روح الله احمدزی سخنگوی اداره ثبت احوال نفوس می گوید که هدف از توزیع ده میلیون شناسنامه کاغذی جلو گیری از تقلب در انتخابات آینده است. نهادهای ناظر بر روند انتخاباتی می گویند که در اداره ثبت احوال نفوس فساد وجود دارد و اگر برای توزیع شناسنامه های کاغذی راهکارهای درست سنجیده نشود، این کار زمینه ساز تقلب در انتخابات پیشرو است.

این درحالیست که توزیع شناسنامه ها الکترونیک یگانه راه حل جلو گیری از تقلب در انتخابات گفته شده است. این سخان در حالی مطرح می شود که به تازگی رییس کمیسیون مستقل انتخابات از تاخیر دربرگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی سخن زده و گفته است که به زودی تقویم تازه زمان برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی با مردم شریک خواهد شد.

نوشته‌های مرتبط


Top