وزارت زراعت از ساخت ۲۰ سرد خانه تا یک سال دیگر خبر می دهد

مسوولان وزارت زراعت و مالداری از ساخت بیست سرد خانه در کشور خبر میدهند. هشت سرد خانه تجاری و دوازده سرد خانه ولایتی در کشور ساخته می شود.

ساخت سرد خانه ها در کشور کاری تازه نیست.

بر اساس معلومات وزارت زراعت به طور اوسط یک اعشاریه پنج میلیون متریک تن میوه و سبزی در ولایت های کشور سالانه تولید می شود. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری می گوید که این سرد خانه ها در ولایت های غزنی، فاریاب، پروان، نیمروز، میدان وردک، لوگر و پکتیا به ارزش شصت وپنج میلیون دالر ساخته می شود.

به گفته سخنگوی وزارت زراعت و مالداری، هزینه این سرد خانه ها از سوی بانک جهانی پرداخته می شود. آقای رستمی همچنان می افزاید که ساخت این سرد خانه ها تا یک سال دیگر تکمیل می شود.

شماری از بازرگانان از نبود سرد خانه ها در کشور نگرانی می کنند. آنان می گویند که نبود سرد خانه ها در کشور سبب می شود که بازرگانان میوه شان را در کشور های همسایه به پایین ترین نرخ به فروش برسانند.

نوشته‌های مرتبط


Top