سفر هیات پاکستانی به کابل

یک هیأتی از اسلام آباد به کابل آمده است. گفته می شود این هیأت به درخواست مقام های امنیتی کشور به کابل آمده اند، تا روی چگونگی طرح ریزی حملات هراس افگنانه که چندی پیش در کابل صورت گرفته بود، بحث کنند. این هیات پاکستانی پس از آن به کابل سفر کرده است که هفته پیش، معصوم استانکزی رییس امنیت ملی و ویس احمد برمک وزیر داخله افغانستان به پاکستان سفر کردند و اسناد و شواهدی را در رابطه به حملات اخیر تروریستی در افغانستان را به مقام‌های پاکستانی سپردند. آیا سرنخ حملات هراس افگنانه پیدا می شود و اگر پاکستان بر اساس اسناد و شواهد غیر قابل انکار در آن دست داشته باشد، با این کشور چگونه برخورد خواهد شد.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top