سرپرست شهرداری قلات از بهر اختلاس به پاکستان فرار کرده است

سرپرست شهرداری قلات ولایت زابل، با اختلاس دو میلیون افغانی از بودجه شهرداری به پاکستان فرار کرده است.

مسوولان محلی ولایت زابل می گویند که سرپرست شهرداری قلات، از روز گذشته به این سو وظیفه را رها کرده و به جای نامعلومی رفته است. زلمی زابلی، سناتور این ولایت در مجلس سنا می‌گوید که انجنیر طیب، سرپرست شهرداری قلات، روز گذشته با خانواده اش به پاکستان رفته و بیش از دو میلیون افغانی پول حکومت را نیز با خود برده است. از سویی هم، عطا جان حقبیان رییس شورای ولایتی زابل می گوید که روز گذشته انجینیر محمد طیب از ترس بررسی فساد فرار کرده و دو میلیون افغانی را با خود برده است. وی می افزاید که وی از سوی بسم الله افغانمل والی پیشین زابل به صفت شهردار قلات تعین شده بود.

همچنان، رحمت الله یارمل معاون والی زابل می پذیرد که شهردار قلات دو میلیون افغانی شهرداری را با خود برده است. وی اطمنیان میدهد که شهردار قلات بازداشت و به پنجه قانون سپرده خواهد شد.

این درحالیست که ده ماه پیش باشندگان زابل از بهر فساد در شهرداری این ولایت تظاهرات کردند و آقای طیب را به فساد متهم کردند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top