انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی با تاخیر برگزار خواهد شد

انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی به دلیل تلف شدن زمان، با تاخیر برگزار خواهد شد.

مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات می گویند که به دلیل تلف شدن زمان، انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی با تاخیر برگزار خواهد شد. گل آجان عبدالبدیع صیاد رییس کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که کار روی تهیه فهرست رای دهندگان در انتخابات جریان دارد و شهروندان در انتخابات بر اساس شناسنامه کاغذی رای خواهند داد.

اعضای کمیسیون انتخابات از مدت زمان تاخیر برگزاری انتخابات چیزی نمی گویند، اما می افزایند که مطالعات فنی جریان دارد تا تقویم غیر قابل تعییر و نهایی زمان برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی به زودی اعلام شود.

با این همه، اما رییس کمیسیون انتخابات بر اصلاحات در کمیسیون انتخابات تاکید می کند.

بیش از دو سال از تاریخ قانونی زمان برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی گذشته است. هنوز معلوم نیست که انتخابات مجلس نمایندگان چه زمانی برگزار خواهد شد.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top