پیامدهای سفر رئیس جمهور اندونزیا به افغانستان

تکساری

رئیس جمهور اندونزیا به روز دهم جدی سال روان از کابل دیدن نمود و این سفر امید های را در میان رهبران افغانستان زنده ساخته است؛ زیرا این کشور نظر به نفوذی که درمیان کشورهای اسلامی و خاورمیانه دارد، می تواند پروسۀ صلح افغانستان را کمک نماید و قرار است صدای صلح خواهی افغانستان را اندونزیا در جرگۀ کشورهای اسلامی به صدا در آورد. رئیس جمهور اندونزیا قبل ازآن به کشور پاکستان سفر نموده بود و در رابطۀ صلح میان آن کشور و افغانستان بحث های مفصل داشته است.

رئیس جمهور اندونزیا در یک نشست مشترک با رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفت: جاکارتا برای تامین صلح در افغانستان تلاش می کند. به تعقیب آن رئیس جمهور غنی بر ابعاد شورش‌گری و دهشت افگنی در افغانستان سخن گفت و دلیل جنگ را در کشور اهداف غیر انسانی گروه طالبان و حامیان آن در خارج از کشور عنوان نمود. به گفتۀ وی، ارتش پاکستان و دستگاه های رسمی آن کشور در نقش متحدان طالبان عمل می نمایند.

این جنگ زمانی پایان می یابد که اتحاد ارتش پاکستان و طالبان بشکند و منابع تمویل گروه طالبان بخشکد. اندونزیا یک کشور پر نفوذ و دارای اقتصاد پویا و توانا است و می تواند در راستای صلح افغانستان و بازگشت رابطۀ حسنه میان افغانستان و پاکستان کمک نماید.

اندونزیا می تواند کشورهای اسلامی و حامیان طالبان را قانع سازد که از حمایت طالبان دست بردارند و همچنان کشور همسایۀ ما را حالی سازد که با حمایت از طالبان نمی تواند افغانستان را کنترول نماید و یا ثبات را به مرزهای خود برگرداند. تا زمانی که اتحاد پاکستان و طالبان برای تخریب افغانستان ادامه داشته باشد، رسیدن به صلح در افغانستان ممکن نیست. هم اکنون یک نوع همسویی استراتیژیک میان طالبان و ارتش پاکستان وجود دارد.

رئیس جمهور غنی و دیگر رهبران افغانستان این همسویی را جنگ اعلان ناشده پاکستان علیه افغانستان تعبیر می نمایند. این جنگ اعلان ناشده در حقیقت در جهت نابودی سازمان مدرن دولت در افغانستان عمل می نماید، تا قلمرو کشورما به دست طالبان و دیگر گروه های متحد پاکستان سقوط نماید. تا زمانی که زیربنای حمایت از طالبان در قلمروی پاکستان و هم پیمانان آن ها ازآن کشور زدوده نشود، طالبان به راحتی می توانند با خیال راحت مردم کابل را در خیابان ها قتل عام کنند و شهرهای بزرگ ما را بسوزانند.

مذاکره و میانجی گری برای صلح وقتی موقعیت پیدا می کند که طرف مقابل به ارزش آن آگاه گردد. اندونزیا به مثابۀ یک کشور پرقدرت اسلامی رابطۀ دیرینه با افغانستان دارد و پس از حکومت پسا طالبانی  افغانستان را در زمینه های مختلف یاری رسانیده است.

سال گذشته رئیس جمهور غنی از اندونزیا و سفر امسال رئیس جمهور اندونزیا به افغانستان، می تواند این رابطه را استوار نگه دارد.  محمد اشرف غنی دراین کنفرانس مشترک همچنان اظهار داشت که طالبان طی ماه های اخیر به تمام اعمال جنایت کارانۀ خود افتخار می نمایند و این کشتار مردم را برای خود و باداران  شان یک دست آورد می دانند و گروه طالبان قادر نیستند تا از دستور باداران شان سرپیچی نمایند.

اکنون وقتی آن فرا رسیده است که طالبان یک انتخاب داشته باشند، یا جانب مردم افغانستان را بگیرند و یا جانب باداران شان را، درغیرآن تصمیم های اعلام شدۀ دولت قاطع، سریع و پر شتاب به نظر می رسد. کشور اندونزیا یک تجربۀ موفق اقتصاد اسلامی، بانک‌داری اسلامی، محاکم و فقه اسلامی را در خود دارد و افغانستان علاقه مند است تا از این تجربۀ موفق آن کشور استفادۀ بهینه نماید.

در دیداری که سفیر اندونزیا با رهبران دانشگاه کابل داشت، اظهار داشت که وی حاضر است یک دیپارتمنت اقتصاد اسلامی را در این دانشگاه ایجاد نماید و تعدادی را غرض فراگیری نوع حکومت داری و شناخت از محاکم اندونزیا و شیوۀ بررسی قضایای عدلی و حقوقی درآن کشور میزبانی نماید. این پیشرفت ها در اندونزیا از جمله جاذبه های است که افغانستان را تشویق نموده است، تا شیوۀ مسالمت آمیز زنده‌گی را از آن کشور فرا گیرد و هردو کشور تجربه های خود را دراین راستا شریک سازند.

نوشته‌های مرتبط


Top