رییس جمهورغنی خواستار ترسیم نقشه راه صلح شد

رییس جمهوری کشور بر ترسیم نقشه راه برای گفتگوهای صلح با گروه های مخالف مسلح دولت تأکید می کند.

محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور از شورای عالی صلح می خواهد گروه های صلح پذیر را شناسنایی کند. آقای غنی که در نشست مجمع عمومی شورای عالی صلح صبحت می کرد، تأکید کرد که برای تأمین صلح در افغانستان باید شیوه جنگ تغییر کند. به باور آقای غنی، شماری از کشورها می خواهند که افغانستان به مرکز دهشت گری مبدل شود.

آقای غنی می گوید که باید گروه های صلح پذیر شناسایی شوند و نیز به هدف پیشبرد گفتگوهای صلح نقشه راه ترسیم شود.

رییس جمهورغنی تأکید می کند که برای تأمین صلح باید شیوه جنگ در مقابله با گروه های مخالف مسلح دولت تغییر کند. وی می افزاید که در صلح به روی کسانی که عامل حمله های تروریستی در کابل استند، بسته شده است.

در همین حال، محمد کریم خلیلی رییس شورای عالی صلح می گوید زمانی گفتگوهای صلح آغاز خواهد شد که طرف مقابل به این گفتگوها تمایل نشان دهد.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top