روسیه از هفتاد و پنجمین سالروز جنگ جهانی دوم یاد بود کرد

رییس جمهور روسیه از هفتاد و پنجمین سالروز جنگ جهانی دوم یادبود کرد. رییس جمهور روسیه در مراسم یادبود هفتادو پنجمین سالروز مرگبارترین نبرد جنگ جهانی دوم گفته است که جنگ ستالینگراد دشمن را تار و مار کرد و راه پیروزی در جنگ جهانی دوم را هموار ساخت.

در مراسم دیروز جمعه در شهر ولگوگراد که قبلاً ستالینگراد نامیده می شد، یک و نیم هزار نفر از سربازان و نظامیان روسی، شصت طیاره و شماری از تانک ها و وسایط اتحاد شوروی سابق اشتراک داشت. ولادیمیر پوتین به این مناسبت از هموطنان خود خواسته است که مبارزات پدران و نیاکان خود را فراموش نکنند. نبرد ستالینگراد در سال های اخیر جنگ جهانی دوم پنج ماه ادامه داشت. در این نبردی قوای شوروی در برابر نیروهای آلمان نازی میلیون ها نفر کشته شدند.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top