آمریکا زرادخانه اتمی خود را نوسازی می کند

حکومت آمریکا زرادخانه اتُمی این کشور را نوسازی می کند. حکومت آمریکا به رهبری دونالد ترامپ می خواهد که زرادخانه اتُمی این کشور را نوسازی کند و اسلحه اتُمی سطح پایین را عمدتاً در برابر اقدامات سال های اخیر روسیه انکشاف دهد.

این مطلب در یک سندی که روز جمعه منتشر شد، آمده است. این سند زیر عنوان “بازنگری وضعیت اتُمی” انتقاد شدید سازمان های کنترل اسلحه را برانگیخته است. این سند اهداف اتُمی وزارت دفاع آمریکا در دوران ریاست جمهور ترمپ را مشخص می کند. در این بازنگری آمده است که روسیه باید متقاعد شود که اگر اروپا را با کدام حمله اتُمی ولو محدود هم تهدید کند هزینه بسا دشواری را متحمل خواهد شد. این درحالیست که نگرانی آمریکا نسبت به چین، کوریای شمالی و ایران هم در این بازنگری بیان شده است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top