غنی: از پاکستان می خواهیم علیه تروریستان اقدام عملی کند

رییس جمهور غنی با تأکید بر این که مرکزهای تروریستی در خاک پاکستان هست می گوید که حکومت پاکستان باید بر ضد گروه های تروریستی اقدام جدی کند. آقای غنی که پس از ادای نماز جمعه در ارگ صحبت می کرد، گفت که فهرستی از تروریستان و نشانی مرکزهای آنان به حکومت پاکستان سپرده شده است و کابل منتظر اقدام عملی پاکستان بر ضد تروریستان است.

رییس جمهور غنی می گوید کسانی که برمردم افغانستان جفا می کنند و با حملات ترویستی مردم بی گناه را به خاک و خون می کشند، سرانجام شکست خواهند خورد. آقای غنی همچنان از شهروندان خواست که به هدف مبارزه با تروریستان همدست شوند و نگذارند که گروه های تروریستی خون مردم را بریزند.

این سخنان در حالی مطرح می شود که وزیر داخله و رییس عمومی امنیت ملی در سفر به پاکستان مدارکی در خصوص افراد وابسته به گروه های ترویستی و محل های بود و باش آنان را به حکومت پاکستان سپرده است. قرار است تا یک یا دو روز دیگر هیأتی از پاکستان به افغانستان بیاید.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top