افغانستان در فهرست ده کشور پر خطر گروه بین المللی بحران قرار گرفت

گروه بین المللی بحران در گزارش تازه گفته است که در سال روان میلادی وضعیت امنیتی در افغانستان وخیم تر خواهد شد. در گزارش اخیر این گروه، افغانستان در فهرست ده کشوری قرار گرفته است که با خطر وقوع جنگ مواجه استند.

بر اساس گزارش تازه گروه بین المللی بحران در سال گذشته میلادی افراد وابسته به طالبان با افزایش حمله های تروریستی، تلفات سنگین را به مردم افغانستان وارد کرده ‌اند و احتمال دارد حمله های این گروه در سال دوهزار و هژده میلادی افزایش یابد. در این گزارش با اشاره به حمله اخیر طالبان در نزدیک شفاخانه جمهوریت در کابل، پیش بینی شده است که طالبان در سال روان میلادی حمله های تروریستی خود را تشدید خواهند کرد تا اعتماد مردم را نسبت به حکومت افغانستان صدمه بزند.

در گزارش گروه بین المللی بحران انتقاد شده ‌است که در راهبرد جدید جنگی امریکا در قبال افغانستان، روی فشار نظامی بیشتر تمرکز شده است و تلاش‌ ها برای حل سیاسی جنگ در این کشور کمرنگ است. این در حالیست که حکومت تأکید می کند برای کشاندن طالبان به گفتگوهای صلح باید فشار نظامی بر این گروه تشدید یابد. چنانکه در روزهای اخیر چندین رشته عملیات گسترده در شمال و جنوب کشور علیه گروه طالبان انجام شده است.

در گزارش گروه بین المللی بحران، همچنان گفته شده‌ است که در سال روان میلادی، افغانستان با بی ‌ثباتی سیاسی نیز مواجه خواهد شد. در این گزارش با اشاره به کنار زده شدن عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری، تصمیم ریاست جمهوری در باره مقام ولایت بلخ و تأخیر در برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی، گفته شده است که این مسایل می تواند افغانستان با بی ثباتی سیاسی مواجه کند.

در این گزاش برای بیرون رفت از وضعیت کنونی پیشنهادهایی نیز مطرح شده است. از جمله این که همکاران بین المللی افغانستان، کشورهای پشتبان طالبان را تشویش کنند تا این گروه به گفتگوهای صلح حاضر شود. گروه بین المللی بحران در گزارش خود همچنان از حکومت وحدت ملی خواسته شده است که برای برگزاری انتخابات تلاش و نیز زمینه حل منازعه سیاسی را در کشور، فراهم کند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top