ولایتی: حضور ایران در عراق، لبنان و سوریه به تمایل دولت های این کشور ها است

به گفته مشاور امور بین الملل رهبر ایران حضور کشورش در عراق، سوریه و لبنان با “هماهنگی و تمایل دولت های این کشورها” است.

علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر ایران در امور بین الملل می گوید حضور این کشور در منطقه “اجتناب ناپذیر” است. به گزارش خبرگزاری فارس علی اکبر ولایتی در سخنان خود بر ادامه حضور ایران در عراق، سوریه و لبنان تاکید کرده است. مشاور رهبر ایران در امور بین الملل در مورد جنگ یمن گفته است کمک به یمن، وظیفه انسانی آنان است و مخالفان بدانند که ایران از این پشتیبانی دست بردار نخواهد بود.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top