ستانکزی: پاکستان متعهد شده است که علیه تروریستان در خاکش اقدام کند

رییس عمومی امنیت ملی می گوید که پاکستان با پذیرفتن موجودیت مراکز تروریستی در داخل خاکش، تعهد سپرده است که در برابر پناهگاه های امن تروریستان در این کشور اقدام جدی می کند.

افزایش حملات تروریستی در کشور، پای مقام های ارشد امنیتی را به آسلام آباد کشاند. روز گذشته ویس احمد برمک وزیر امور داخله و معصوم استانکزی رییس عمومی امنیت ملی به پاکستان رفتند. ویس احمد برمک وزیر امور داخله می گوید که آنها در دیدار با مقام های ارشد پاکستانی تمام اسناد و مدارک مبنی بر موجودیت مراکز تروریستی در پاکستان را با مقام های این کشور شریک کردند.

درهمین حال، معصوم استانکزی رییس عمومی امنیت ملی می گوید که در این سفر بسته پیشنهادی حکومت افغانستان را به پاکستانی ها سپرده اند و از آن کشور خواسته اند که علیه گروه های تروریستی در داخل خاکش اقدامات جدی کند.

رییس امنیت ملی با تاکید بر این که از هر گزینه که منافع ملی را تامین کند در برابر پاکستان استفاده خواهند کرد می گوید که پاکستان با پذیرفتن موجودیت پناه گاه های امن تروریستان در خاکش، تعهد سپرده است که در برابر تروریستان اقدام خواهد کرد. وی می افزاید که برای روشن شدن موقف پاکستان یک هیأت بلند پایه این کشور هفته آینده به کابل می آید.

مقام های ارشد امنیتی کشور هر چند امیدوارند که پاکستان به درخواست حکومت افغانستان پاسخ مثبت دهد، اما تاکید می کنند در صورت نگرفتن جواب قناعت بخش از سوی پاکستان، به مراجع بین المللی مراجعه خواهند کرد.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top