آمریکا پناهگاه های امن تروریستان را در پاکستان هدف قرار می دهد

بربنیاد اسناد پخش شده از سوی کاخ سفید، در راهبرد تازه آمریکا برای افغانستان به فرماندهان آمریکایی در منطقه اجازه داده شده است که با پناهگاه های امن تروریستان در هر دو کشور افغانستان و پاکستان مبارزه کنند.

آمریکا اخیرا در چند عملیات هواپیماهای بدون سرنشین، چندین تن از فرماندهان ارشد شبکه حقانی را در مناطق مرزی در خاک پاکستان هدف قرار داده است، اما این نخستین باری است که آمریکا رسما اعلام کرده است که به فرمانده هان شان در منطقه اجازه داده اند تا پناهگاه های امن تروریستان را در خاک پاکستان هدف قرار دهند. بربنیاد این اسناد همچنان کاخ سفید بدون ذکر نام پاکستان تاکید کرده و نوشته است: رییس جمهور ترامپ به همپیمانان ما واضیح کرده است آنانی که از هراس افگنی حمایت می کنند و سبب رضایت آنان می شوند، نمی توانند دوست آمریکا باشند.

بربنیاد این اسناد، کاخ سفید همچنان فرمان داده است که در شروع سال میلادی رییس جمهور ترامپ کمکهای امنیتی آمریکا به پاکستان را لغو کرده و به نهادهای کمک گیرنده در این کشور یک پیام طولانی داده که واشنگتن از پاکستان توقع دارد که بصورت کامل در مبارزه با هراس افگنی با آمریکا مشترک کار کند.

این درحالیست که یک روزنامه آمریکایی گزارش داده است که آمریکا تا زمان پاکستان دست از حمایت تروریستان برندارد و گروه های تروریستی به دولت افغانستان تسلیم نشوند، در کنار افغانستان است و بر ضد تروریستان مبارزه خواهد کرد.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top