والی کابل: کشت کوکنار را در تمام بخش های این ولایت صفر می کنیم

والی کابل می گوید که هنوزهم حدود یکهزار و پنجصد جریب زمین در ساحات مختلف ولایت کابل کوکنار کشته می شود. یعقوب حیدری می گوید برنامه ای را روی دست دارد که نمی گذارد پس از این در مربوطات ولایت کابل مواد مخدر کشت شود.

وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در هماهنگی با معینیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله نشستی را تحت نام “گردهمایی علما به منظور حمایت از محو مزارع کوکنار و مبارزه علیه مواد مخدر” در کابل راه اندازی کرده است. عالمان دین از ولسوالی های گونه گون کابل گردهم آمده اند تا ارشادات دین اسلام را در باره مواد مخدر بیان کنند. عالمان دین با آوردن دلایل از آیات قرانی و احادیث شریف، کشت، قاچاق و استفاده از مواد مخدر را حرام می دانند. آنان از حکومت می خواهند که در راستای محو مواد مخدر اقدامات عملی را انجام دهد. یعقوب حیدری والی کابل می گوید که پاکستان سی سال پیش کشت و تولید مواد مخدر را در افغانستان رایج کرد. والی کابل می افزاید که هنوزهم یکهزار و پنجصد جریب زمین در بخش هایی از کابل کوکنار ودیگر مواد مخدر کشته می شود.

خیلی ها می پرسند که هراس افگنان، هزینه جنگ علیه حکومت را از کدام راه ها به دست می آورند. جاوید احمد قایم معین مبارزه علیه مواد مخدر می گوید که یکی از منابع تمویل جنگ تروریستان در افغانستان مواد مخدر است.

در حالی گردهمایی به هدف مبارزه علیه کشت و استفاده از مواد مخدر در کابل راه اندازی می شود که براساس معلومات وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، در حال حاضر حدود سه و نیم میلیون تن در کشور به مواد مخدر معتاد اند که بیشتر شانرا جوانان تشکیل می دهد.

نوشته‌های مرتبط


Top