توحیدی: عدم دسترسی به اطلاعات هنوز هم یک چالش برای خبرنگاران است

کمیته مصونیت خبرنگاران می گوید که دسترسی به اطلاعات هنوز هم یک چالش در برابر خبرنگاران است.

هفته اول ماه دلو پرکار ترین هفته برای خبرنگاران بود. در این هفته کابل و سایر ولایت های کشور گواه خونین ترین رویدادهای تروریستی بود. خبرنگاران همواره با حضور در محل رویدادها به مردم خبر رسانی می کنند. کمیته مصونیت خبرنگاران از تلاش های موفقانه خبرنگاران در امر خبر رسانی به وقت شان ستایش می کند. صدیق الله توحیدی رییس کمیته مصئونیت خبرنگاران می گوید که خبرنگاران از سوی سخنگویان حکومت در خلای اطلاعاتی قرار داده شدند و اطلاعات کافی در دسترس شان قرار داده نشده است.

این هفته در کنار این که پرکار ترین هفته برای خبرنگاران بود، درد سرساز ترین نیز بوده است. مخالفان مسلح دولت به دلیل نشر گزارش بالا بودن آمار تلفات غیرنظامیان، رسانه ها را تهدید کردند. آقای توحیدی از طرف های درگیر می خواهد به رسانه ها احترام بگذارند.

رییس کمیته مصونیت خبرنگارن از حکومت نیز می خواهد که هر چه زودتر قانون حق دسترسی به اطلاعات را تطبیق کند. دسترسی نداشتن خبرنگارن به اطلاعات همواره مورد انتقاد نهادهای حمایت از رسانه ها بوده است.

نوشته‌های مرتبط


Top