اعضای شورای ولایتی کابل ریاست جمهوری را به انحصار قدرت متهم می کنند

انحصار قدرت در ارگ ریاست جمهوری سبب قانون شکنی ها در کشور شده است. شماری از اعضای شورای ولایتی کابل رییس جمهورغنی را به قانون شکنی متهم می کنند و می گویند که آقای غنی قدرت را در ارگ انحصار کرده است.

شورای ولایتی کابل برای خوشنودی ارواح شهدای رویداد حمله های خونین اخیر در کابل، ختم قرآنکریم برگزار کرد. شماری از اعضای شورای ولایتی کابل می گویند که انحصار قدرت در ارگ، سبب قانون شکنی در کشور شده است. علی یزدان پرست عضو شورای ولایتی کابل رییس جمهورغنی را به قانون شکنی متهم می کند و می گوید که آقای غنی قدرت را در ارگ انحصار کرده است.

این عضو شورای ولایتی کابل در واکنش به حملات خونین اخیر در کابل، مسوولان ارگانهای امنیتی را به ضعف مدیریتی متهم می کند و از حکومت می خواهد که برای تامین امنیت پایتخت نشینان برنامه درست تدوین کند. اعضای شورای ولایتی کابل همچنان از مبارزه نیروهایی امنیتی در برابر تروریستان حمایت می کنند و بر حقانیت این مبارزه تاکید دارند.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top