وزیر امور خارجه کشور با وزیر دفاع ناروی دیدار کرد

صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه کشور، پیش از چاشت امروز، با فرانک بک جنسن وزیر دفاع ناروی، دیدار کرده است.

به اساس خبرنامه ای دفتر رسانه ای وزارت امور خارجه، آقای ربانی در این دیدار، از همکاری های ناروی در بخش های بازسازی و تأمین امنیت در افغانستان، به ویژه افزایش تعداد نیروهای آن کشور در چهارچوب مأموریت حمایت قاطع ناتو، ستایش کرده است. در همین حال، وزیر دفاع ناروی، با اظهار غم شریکی از بهر وقوع حمله های تروریستی اخیر، مبارزه نظامیان کشور در راستای مبارزه با تروریزم را، امیدوار کننده خوانده است. به اساس خبرنامه، در این دیدار همچنان دو طرف درباره تلاش های صلح دولت افغانستان، ضرورت مبارزه جدی در برابر گروه هایی جنگ طلب، و تلاش های افغانستان در راستای ایجاد اجماع منطقه ای و بین المللی، در این زمینه، بحث کرده اند.

نوشته‌های مرتبط


Top