تعهد همکاری  های اقتصادی اندونیزیا با افغانستان

جوکو ویدودو رییس جمهور اندونیزیا در یدار با رییس جمهور غنی گفته است، دولت اندونیزیا می خواهد افغانستان را در بخش های اقتصادی همکاری کند. رییس جمهور اندونیزیا امروز در یک سفر رسمی به کابل آمد. حکومت وحدت ملی در حالی از همتای اندونیزیایی اش میزبانی می کند که در کمتر از دو هفته سه حمله هراس افگنانه در کابل صورت گرفته و حکومت امروز را ماتم ملی اعلام کرده است. از تجربه اندونیزیا چطور حکومت افغانستان می تواند استفاده کند؟

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top