بزرگترین مرکز تروریستان داعش در کابل کشف شد

بزرگترین مرکز تروریستان داعش در کابل، کشف شده است. یک منبع در ریاست عمومی امنیت ملی می گوید که، این مرکز تروریستان داعش، در کوچه قلعه واحد، از مربوطات حوزه پنجم امنیتی، قرار داد.

به گفته منبع، تروریستان داعش، از این مرکز به عنوان محل فرماندهی خود استفاده می کردند. در پی عملیات مأموران ویژه امنیت ملی، بر این مرکز، مقداری مواد انفجاری، واسکت های انتحاری، و بکس های انتحاری به دست آمده است. منبع می افزاید که، تروریستانی که دیروز بر یک واحد نظامی ارتش در کابل حمله کردند، در همین مرکز نگهداری می‌ شدند.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top