آگاهان: اندونیزیا می تواند نقش برجسته ای در تامین صلح کشور داشته باشد

شماری از اگاهان می گویند کشور های منطقه به ویژه اندونیزیا نقش برجسته در راستای تامین صلح در افغانستان دارد. آنان تاکید می کنند که حکومت باید از فرصت به وجود آمده، مبنی بر همکاری های اندونیزیا در قبال روندصلح افغانستان، استفاده درست کند.

پس از اعلام راهبرد جدید آمریکا در قبال افغانستان و افزایش فشارها بر اسلام آباد مبنی بر حمایت از گروه های تروریستی، افغانستان خون بار ترین روزها را سپری می کند. در واپسین روز های تلخ برای شهروندان به ویژه پایتخت نشینان، روز دوشنبه ارگ ریاست جمهوری میزبان بلند پایه ترین مقام کشور اندونیزیا یعنی رییس جمهور آن کشور بود. شماری از آگاهان می گویند که کشورهای منطقه به ویژه اندونیزیا می تواند نقش برجسته در راستای تامین صلح در کشور داشته باشد. ضیا دانش آگاه سیاسی می گوید که حکومت افغانستان باید از فرصت به وجود آمده، مبنی بر همکاری های اندونیزیا در قبال روند صلح کشور، استفاده درست کند.

رییس جمهور اندونیزیا یک هفته قبل به اسلام آباد سفرکرده بود و با همتای پاکستانی اش بر ایجاد کمیته مشترک عالمان دینی کشورهای افغانستان، پاکستان و اندونیزیا به هدف پایان دادن به جنگ و آوردن صلح در افغانستان تاکید کرده بود. چیزی که با موافقت همتای پاکستانی اش همراه بوده است.

نوشته‌های مرتبط


Top