رستمی: حاصلات زعفران دو برابر افزایش یافته است

وزارت زرعت و مالداری از افزایش کشت و حاصل زعفران در سال جاری خبر می دهد.

بر بنیاد آمار های تازه وزارت زراعت و مالداری میزان کشت و تولید زعفران در کشور به گونه بی سابقه افزایش یافته است. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت می گوید که بر اساس طرح ملی پنج ساله توسعه تولید پایدار زعفران پیش بینی شده بود که حاصلات زعفران امسال هشت تن باشد اما این رقم بیش از ده تن افزایش یافته است. وی دلیل این افزایش را حمایت مالی کشاورزان می خواند.

به گفته سخنگوی وزارت زراعت و مالداری، این وزارت در نظر دارد این رقم را در سال آینده نیر افزایش دهد. وی تاکید می کند که به همین منظور قرار است در سال ۱۳۹۷ نزدیک به دو صد پنجاه تُن پیاز زعفران در سراسر کشور توزیع شود. هدف تعیین شده در طرح ملی پنج ساله توسعه تولید پایدار زعفران، تولید چهار ده تن زعفران تا سال چهارده صد خورشیدی است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top