گلالی اکبری: حکومت برنامه درست برای تامین امنیت بدخشان ندارد

شماری از نمایندگان مردم بدخشان حکومت را متهم می کنند که برنامه درست برای تامین امنیت ولایت بدخشان ندارد. گلالی اکبری عضو مجلس سنا از ولایت بدخشان می گوید که ولسوالی های وردوج و یمگان این ولایت نزدیک به سه سال می شود که در تصرف گروه طالبان است و حکومت در این مدت برای پاکسازی این ولسوالی ها از حضور تروریستان اقدامی نکرده است.

ولسوالی های وردوج و یمگان ولایت بدخشان از سه سال به این سو از سوی افراد وابسته به گروه طالبان اداره می شود. چندی پیش والی بدخشان به رسانه ها گفته بود که اگر حکومت مرکزی، حکومت محلی بدخشان را همکاری کند، عملیات بازپس گیری این ولسوالی ها آغاز خواهد شد. ظاهرا دیده می شود که حکومت مرکزی در خصوص مهار ناامنی های بدخشان بی تفاوت است. پیش از این نیز وزارت دفاع ملی گفته بود که جاهای دیگری در کشور وجود دارد که نسبت به دو ولسوالی بدخشان به حکومت اولویت دارد تا از حضور تروریستان پاکسازی شود. درهمین حال، یک نماینده ولایت بدخشان می گوید که حکومت برنامه درست برای تامین امنیت این ولایت ندارد. گلالی اکبری عضو مجلس سنا می گوید که ولسوالی های وردوج و یمگان بدخشان نزدیک به سه سال است که از سوی افراد وابسته به گروه طالبان اداره می شوند و حکومت مرکزی در این مدت برای بازپس گیر این ولسوالی ها اقدامی نکرده است.

وی از سرباز گیری افراد وابسته به گروه طالبان در بدخشان ابراز نگرانی می کند و می گوید که پاکستان افراد وابسته به گروه طالبان را در بدخشان به گونه مستقیم حمایت می کند. به گفته بانو اکبری، اگر حکومت مرکزی در مورد ناامنی های بدخشان توجه نکند احتمال دارد که در بهار آینده بخش هایی زیادی این ولایت به دست افراد طالبان سقوط کند.

نزدیک به سه سال پیش ولسوالی های وردوج و یمگان ولایت بخدشان درپی حمله تهاجمی طالبان به دست افراد این گروه سقوط کرد، حکومت تاکنون در راستای بازپس گیری این ولسوالی ها اقدامی نکرده است. چندی پیش شماری از نمایندگان مردم بدخشان در مجلس نمایندگان گفته بودند که حکومت می خواهد این ولایت را به مرکز طالبان و داعش تبدبل کند.

نوشته‌های مرتبط


Top