عالمان دین: فتوای علمای پاکستان علیه حملات انتحاری در آن کشور سیاسی است

شماری از عالمان دین فتوای اخیر عالمان پاکستانی مبنی بر تحریم حملات انتحاری را سیاسی و در راستای کم کردن فشارهای جهانی علیه حکومت پاکستان می دانند.

با اعلام راهبرد تازه آمریکا در قبال افغانستان، ظاهرا فشارهای جهانی بر پاکستان افزایش یافته است. حکومت و مقام های آمریکایی و همچنان مقام های حکومت افغانستان همواره از پاکستان انتقاد می کنند که به هراس افگنان پناه داده است. اما پاکستان همواره این ادعاها را رد کرده است. اخیر شورای علمای پاکستان ضمن نکوهش حملات انتحاری، انجام این گونه حمله ها را خلاف آموزه های اسلامی دانستند. شماری از عالمان دین فتوای اخیر عالمان پاکستان مبنی بر تحریم حملات انتحاری را سیاسی می دانند. بحرالدین جوزجانی عالم دین می گوید که این فتوای علمای دینی پاکستان در راستای کم کردن فشارهای جهانی علیه حکومت این کشور است.

این عالم دین با حمایت از مبارزه نظامیان کشور در برابر تروریزم بر حقانیت این مبارزه تاکید می کند. آقای جوزجانی همچنان می گوید که اگر ضرورت شود، در کنار نیروهای امنیتی در برابر هراس افگنان می جنگند.

عالمان دین همچنان از شورای عالی صلح انتقاد می کنند که برنامه درست برای تامین صلح در کشور ندارد. آنان از شهروندان کشور می خواهند که در راستای تامین صلح در کشور تلاش کنند.

نوشته‌های مرتبط


Top