حفیظ الله هاشمی عضو جدید کمیسیون مستقل انتخابات معرفی شد

حفیظ الله هاشمی عضو تازه کمیسیون مستقل انتخابات به گونه رسمی به کارش اغاز کرد. سرپرست کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که پس از معرفی شدن عضو کمبود، در آینده نزدیک انتخابات داخلی به هدف تعیین هیأت رهبری کمیسیون برگزارمی شود.

پس از چندین روز حفیظ الله هاشمی از سوی ریاست جمهوری به گونه رسمی به عنوان عضو کمیسیون مستقل انتخابات معرفی شد. وسیمه بادغیسی سرپرست کمیسیون مستقل انتخابات هنگام معرفی آقای هاشمی گفت که در آینده نزدیک انتخابات داخلی جهت معرفی هیأت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات برگزار می شود. او همچنان از آغاز کار روی تهیه فهرست رأی دهندگان به اساس شناسنامه های کاغذی خبر می دهد.

حفیظ الله هاشمی عضو تازه معرفی شده کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که باید برای برگشتانده اعتماد از دست رفته کمیسیون انتخابات کاری صورت گیرد.

آقای هاشمی می افزاید است که از دانشگاه “دی یک” آمریکا سند فراغت دارد؛ اما پس از معرفی شدن او به عنوان کمیشنر کمیسیون انتخابات سندهای به رسانه نشر شد که به نام “دی یک” هیچ دانشگاه در جهان وجود نداد و او این سند را جعل کرده است. اما آقای هاشمی این اتهام را رد می کند و آن را توطیه علیه خودش می داند.

این در حالیست که شماری از احزاب سیاسی از جمله رییس اجرایی جمعیت اسلامی افغانستان استاد عطا محمد نور مخالفتش را با ترکیب کنونی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده است و خواهان اصلاحات همه جانبه در کمیسیون انتخابات شده است. او گفته است که با ترکیب کنونی کمیسیون، انتخابات آینده شفاف برگزار نخواهد شد.

نوشته‌های مرتبط


Top